Utilització com Resident

Pagament amb monedes:
En introduir la targeta d'AREA, la tarifa s'activa automàticament i ha d’esperar la validació d’aquesta. Un cop validada, s’ha de retirar la targeta i s’ha d’introduir monedes, poden fer un pagament des d'1 dia fins a un màxim de 20 dies laborables a raó de 0,20€ / dia. Un cop seleccionat, cal prémer "Tiquet" per aconseguir el comprovant horari. En cas d'error, es pot cancel·lar l’operació abans de prémer Tiquet.

*Si té més d’un vehicle autoritzat, seleccioni matrícula amb el botó (+) després de validar la targeta d’AREA.

Pagament amb targeta bancària:
En introduir la targeta d'AREAa, la tarifa s'activa automàticament i ha d’esperar la validació d’aquesta. Un cop validada, s’ha de retirar la targeta d'AREA i s’ha d’introduir la targeta bancària i esperar resposta de retirar-la. Un cop retirada, s’ha de seleccionar els dies d’estacionament volguts, des d'1 dia fins a un màxim de 20 dies laborables a raó de 0,20€/dia, mitjançant la tecla (+). Un cop seleccionat, cal prémer "Tiquet" per aconseguir el comprovant horari. En cas d'error, es pot cancel·lar l’operació abans de prémer Tiquet.

*Si té més d’un vehicle autoritzat, seleccioni matrícula amb el botó (+) després de validar la targeta d’AREA.

Resident amb Tarifa 0€:
En introduir la targeta d'AREA, la tarifa  s'activa automàticament i ha d’esperar la validació d’aquesta. Un cop validada, s’ha de retirar la targeta i haurà de prémer, la tecla F1 per validar. S’ha de seleccionar els dies d’estacionament volguts, des d'1 dia fins a un màxim de 20 dies laborables, mitjançant la tecla (+). Un cop seleccionat, cal prémer "Tiquet" per aconseguir el comprovant horari. En cas d'error, es pot cancel·lar l’operació abans de prémer Tiquet.

*Si té més d’un vehicle autoritzat, seleccioni matrícula amb el botó (+) després de validar la seva targeta de resident de l'AREA.


Anul·lació avís de denúncies:

Els conductors residents que, havent estacionat el vehicle en places exclusives i no exclusives per a residents, dins la seva zona de residència, hagin estat denunciats per manca de comprovant horari, podran enervar els efectes de la denúncia si des de final del temps autorizat a l'últim comprovant vàlid pagat no ha transcorregut un dia dels que està regulat l'obligació de pagament. Podeu accedir a l'apartat per veure el video.