Paviment senyalitzat amb zona bus
 

Autocars

Objectiu

Les places regulades com a Zona Bus tenen com a objectiu i finalitat regular tant la parada (càrrega i descàrrega de viatgers) com estacionament de vehicles que per les seves singularitats i serveis que presten tenen unes necessitats molt concretes i específiques.
 
Hi ha dos tipus de finalitats i objectius en funció del tipus de plaça de zona bus:

1.- Plaça de parada de Zona Bus
L’objectiu és donar servei i facilitar les tasques de càrrega i descàrrega de passatgers durant un temps limitat a 10 minuts en zones molt properes a punts d’especial atractiu i/o interès turístic de la ciutat.

2.- Plaça d’estacionament en Zona Blava de Zona Bus
L’objectiu és proporcionar una elevada rotació de vehicles autocars a les proximitats normalment de punts d’elevat interès turístic, si bé, i per criteris de mobilitat i d’oferta d’estacionament, és factible permetre als vehicles donar un temps màxim d’estacionament de 2h per evitar tenir-los circulant i contaminant la ciutat. Són vehicles que a més, per la seva llargada i volum generen congestió al seu pas, i sobretot quan fan girs entre carrers perpendiculars, per tant el millor és permetre’ls estar immobilitzats mentre els grups de persones/turistes que porten realitzen tranquil·lament la seva visita.

En aquestes zones només hi poden estacionar autocars dins l'horari de regulació, i sempre amb el comprovant horari obligatori corresponent. La durada màxima de l'estacionament és d'1 o 2 hores.

Infografia d'autocar sobre logotip àrea


Nombre de places


Actualment a Barcelona hi ha seixanta places de parada de Zona Bus i unes vuitanta places de Zona Blava Bus situades en punts estratègics.

Infografia calendari i rellotge

Horaris

Els horaris de funcionament de la Zona Blava Bus són:
De dilluns a dissabte, de 8.00 a 20.00
De dilluns a dissabte, de 9.30 a 18.00, i diumenges i festius, de 9.30 a 15.00 (només a la zona del Parc Güell i des de l'1 de març al 31 d'octubre).

IMPORTANT:
Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament.

Per a més informació consulteu el web de la Zona Bus www.zonabus.cat.

Senyal zonabus
Senyal zonabus

Tarifes

Les tarifes són 2:

Infografia Tarfies zonabus

Autocars A: poden estacionar-hi un màxim d'1 o 2 hores i l'import és de 5,30€/hora

Autocars B: poden estacionar-hi un màxim d'1 o 2 hores i l'import és de 2,45€/hora.