Distribució urbana de mercaderies

Objectiu

Donar servei amb caràcter general els dies feiners de 8-20h a tots aquells vehicles que requereixen distribuir mercaderies de forma molt propera al punt de destinació per un temps limitat de 30 minuts amb l’objectiu de donar rotació a aquestes places i que puguin donar servei al màxim nombre possible de camions i furgonetes que realitzen cada dia aquestes operacions.

En aquestes zones d'estacionament hi poden estacionar camions, furgonetes i vehicles mixtos de dues places, tal com indica la senyalització. És obligatòria la validació telemàtica a través de l'aplicació areaDUM o enviant un SMS  i el temps màxim d'estacionament és de 30 minuts.


Nombre de places


A la ciutat de Barcelona hi ha prop de nou mil places de distribució urbana de mercaderies dins l'àmbit de la regulació integral de l'AREA (veure plànol).

Horaris

L'horari general és de dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 hores.

IMPORTANT:
Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament. Hi ha carrers que poden estar senyalitzats com a carrers alternatius, en els quals cal canviar de vorera periòdicament.

Tarifes

En aquestes zones no s'aplica cap tarifa i només cal la validació telemàtica via aplicació areaDUM o enviant un SMS.