Vehicles aparcats a la zona residents
 

Exclusives Residents

Objectiu

Donar tota la preferència en caràcter d’exclusivitat a l’estacionament de vehicles de residents de la zona. És a dir, 24h i 365 dies a l’any únicament poden estacionar en aquestes places els residents autoritzats de la zona. No hi poden estacionar mai forans ni vehicles elèctrics que no siguin residents de la zona. Es tracta de zones molt específiques amb un dèficit infraestructural tant elevat que justifica la exclusivitat de l’estacionament únicament per a veïns.  Hi ha places verdes exclusives al Districte de Ciutat Vella, al casc antic de Gràcia, al casc antic de Sarrià i al Camp de l'Arpa.

En aquestes zones hi poden estacionar els vehicles dels residents autoritzats de la zona indicada en la senyalització identificant-se amb el comprovant horari obligatori corresponent, que pot tenir una durada d'un dia, una setmana o un trimestre. Aquest comprovant té impreses la zona del resident i la matrícula del vehicle estacionat i l'identifica com a vehicle autoritzat.

Infografia de vehicle sobre logotip àrea


Nombre de places


Actualment hi ha gairebé quatre mil places exclusives de residents.

Infografia calendari i rellotge

Horaris

A les zones exclusives regulades les 24 hores només poden estacionar-hi els residents autoritzats. La resta de zones exclusives tenen un horari de regulació de 8.00 a 20.00 i hi poden estacionar vehicles no residents de 20.00 a 8.00.

De dilluns a diumenge i els festius, de 8.00 a 20.00 (casc antic de Gràcia, casc antic de Sarrià, Camp de l'Arpa i districte de Ciutat Vella, excepte Barceloneta).

De dilluns a diumenge i els festius, de 00.00 a 24.00. (barris de la Barceloneta i del Born).

En ambdós casos és obligatori disposar del tiquet de control horari tots els dies laborables de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00.

IMPORTANT:
Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament. Hi ha carrers que poden estar senyalitzats com a carrers alternatius, en els quals cal canviar de vorera periòdicament.

Senyal Exclusives Residents

Tarifes

Tarifes Exclusives Residents

Per a residents:
Té una durada màxima d'un trimestre i l'import és de 0,20€/dia, o de 0€ si es té dret a aquesta tarifa.
Aquesta tarifa es pot pagar per dies, per setmanes (1€) podeu descarregar el document pdf amb la nova operativa o per trimestres podeu accedir a la pàgina de Pagament Trimestral per veure més informació.

També es pot pagar a través del mòbil amb l'app ONaparcar residents. Podeu accedir a la pàgina de com operar amb mòbil per veure més informació.


Per a no residents:
No s'aplica cap tarifa. Es pot estacionar lliurement de 20.00 a 8.00 a les zones exclusives amb horari de 8.00 a 20.00.