Vehicles aparcats a la zona residents
 

Exclusives Residents

Objectiu

Donar tota la preferència en caràcter d’exclusivitat a l’estacionament de vehicles de residents de la zona. És a dir, 24h i 365 dies a l’any únicament poden estacionar en aquestes places els residents autoritzats de la zona. No hi poden estacionar mai forans ni vehicles Zero Emissions que no siguin residents de la zona. Es tracta de zones molt específiques amb un dèficit infraestructural tan elevat que justifica l'exclusivitat de l’estacionament únicament per a veïns.  Hi ha places verdes exclusives al Districte de Ciutat Vella, al nucli antic de Gràcia, al nucli antic de Sarrià i al Camp de l'Arpa.

En aquestes zones hi poden estacionar els vehicles dels residents autoritzats de la zona indicada en la senyalització identificant-se amb el comprovant horari obligatori corresponent, sigui en paper o digital, que pot tenir una durada d'un dia o de varis. Tant al comprovant en paper com el digital hi consten la zona del resident i la matrícula del vehicle estacionat que l'identifica com a vehicle autoritzat.

Infografia de vehicle sobre logotip àrea


Nombre de places


Actualment hi ha gairebé quatre mil places exclusives de residents.

Infografia calendari i rellotge

Horaris

A les zones exclusives regulades les 24 hores només poden estacionar-hi els residents autoritzats. La resta de zones exclusives tenen un horari de regulació de 8.00 a 20.00 i hi poden estacionar vehicles no residents de 20.00 a 8.00.

De dilluns a diumenge i els festius, de 8.00 a 20.00 (casc antic de Gràcia, casc antic de Sarrià, Camp de l'Arpa i districte de Ciutat Vella, excepte Barceloneta).

De dilluns a diumenge i els festius, de 00.00 a 24.00. (barris de la Barceloneta i del Born).

En ambdós casos és obligatori disposar del tiquet de control horari tots els dies laborables de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00.

IMPORTANT:
Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament. Hi ha carrers que poden estar senyalitzats com a carrers alternatius, en els quals cal canviar de vorera periòdicament.

Senyal Exclusives Residents

Tarifes

Tarifes Exclusives Residents

Per a residents:
El component base de la taxa és de 0,20€/dia amb un màxim d'1€/setmana. Si és té dret a la bonificació per no denúncies, l'import final serà de 0€/dia.

Les operacions d'estacionament realitzades pels vehicles de titulars de més d'un vehicle tindran un import afegit de 0,05€/dia.

L'Ajuntament podrà limitar el nombre d'operacions d'estacionament els dies en què hi hagi episodi de contaminació.

Aquesta tarifa es pot pagar a través del mòbil amb l'app ONaparcar residents. Podeu accedir a la pàgina de com operar amb mòbil per veure més informació.

També es pot pagar per mitjà dels parquímetres ubicats al carrer. Consulteu el document pdf amb l'operativa


Per a no residents:
No s'aplica cap tarifa. Es pot estacionar lliurement de 20.00 a 8.00 a les zones exclusives amb horari de 8.00 a 20.00.