Vehicles aparcats a la zona verda
 

Verdes

Objectiu

Prioritzar l’estacionament dels residents de la zona per sobre la possibilitat d’estacionament per part d’un vehicle forà. Aquestes zones es regulen per trobar-se dintre de l’àmbit de la regulació integral, en que la suma de les necessitats d’aparcament de passavolants i dels residents supera la oferta, generant algun tipus de conflicte o congestió en determinades hores.

En aquestes zones hi poden estacionar tots els vehicles.

Els vehicles dels residents autoritzats de la zona indicada en la senyalització han d'estacionar-hi identificant-se amb el comprovant horari obligatori corresponent, que pot tenir una durada d'un dia, una setmana o un trimestre. Aquest comprovant té impreses la zona del resident i la matrícula del vehicle estacionat i l'identifica com a vehicle autoritzat.

Els vehicles que no són de residents de la zona d'estacionament poden estacionar-hi, dins l'horari de regulació, amb el comprovant horari obligatori visible. L'estacionament tindrà la durada màxima que indiqui el senyal, que pot ser d'1 o 2 hores.

Tots els vehicles, tant de residents com de no residents, poden estacionar-hi lliurement fora de l'horari que indiqui la senyalització vertical.

Infografia de vehicle sobre logotip àrea


Nombre de places


Actualment hi ha més de quaranta mil places verdes preferents a tota la ciutat a la seva disposició, tot i que si és resident només podrà estacionar a la seva zona. També podrà estacionar el vehicle a la resta de zones, però pagant la tarifa de forà de l'Àrea Verda que pagaria una persona de fora de Barcelona.

Infografia calendari i rellotge

Horaris

Els horaris de funcionament de les places verdes preferents són de dilluns a divendres o de dilluns a dissabte, de 8.00 a 20.00.

IMPORTANT:
Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament. Hi ha carrers que poden estar senyalitzats com a carrers alternatius, en els quals cal canviar de vorera periòdicament.

Infografia cartell àrea verda amb horaris

Tarifes

Infografia tarifes àrea verda

Per a residents:
Aquesta tarifa es pot pagar per dies, per setmanes (1€), podeu accedir a la pàgina de com operar amb parquímetre per veure més informació, o per trimestres, podeu accedir a la pàgina de Pagament Trimestral per veure més informació.

També es pot pagar a través del mòbil amb l'app ONaparcar residents. Podeu accedir a la pàgina de com operar amb mòbil per veure més informació.