Vista panoramica ciutat de Barcelona de nit
 

Motos

Els usuaris de motos tenen actualment més de cinquanta mil places al seu servei a Barcelona senyalitzades a terra amb pintura blanca.
Estacionar en aquestes places és totalment gratuït per a l'usuari.