Vehicles elèctrics
 

Vehicles elèctrics

Què és un vehicle elèctric?

Tenen la consideració de vehicles elèctrics aquells propulsats exclusivament amb energia elèctrica. Els cotxes de propulsió híbrida o que utilitzen altres tipus de combustibles fòssils no tenen la consideració d'elèctrics.

Targeta Live

Què és la targeta del vehicle elèctric?

La targeta del vehicle és la identificació dels usuaris de vehicles elèctrics a la ciutat de Barcelona. Aquesta targeta ofereix la possibilitat de fer recàrregues elèctriques als punts públics de la ciutat situats a la via pública per una tarifa de 0 euros.
A més, la identificació de la targeta del vehicle elèctric permet estacionar, per una tarifa de 0 euros, a les zones regulades de la ciutat (places verdes i blaves), segons els criteris de regulació establerts. No permet estacionar a les places exclusives de residents.

Sóc un resident i tinc un vehicle elèctric. Quins beneficis tinc a l'AREA?

Si és resident i té un vehicle elèctric, es podrà beneficiar de la tarifa de 0 euros per a aquest vehicle a la zona de residència, d'acord amb allò que determina l'Ordenança fiscal 3.12.

Tinc un vehicle elèctric. Quins beneficis tinc a l'AREA?

Per tenir accés als avantatges que dóna el fet de tenir un vehicle elèctric, cal que prèviament obtingui la targeta vehicle elèctric (Oficina Virtual de l'Ajuntament) i que compleixi tots els requisits necessaris.
Amb aquesta targeta, podrà fer recàrregues gratuïtes del seu vehicle a cent estacions de recàrrega per una tarifa molt baixa.
També podrà gaudir d'estacionament per una tarifa de 0 euros a qualsevol zona regulada de la ciutat (places blaves i verdes), segons els criteris de regulació establerts, però en cap cas podrà estacionar a les places identificades com a exclusives per a residents a la senyalització vertical.

Com he d'operar?

Un cop hagi estacionat el vehicle a la plaça blava o verda desitjada, haurà d'anar al parquímetre més proper i introduir-hi la targeta vehicle elèctric per obtenir un tiquet per una tarifa de 0 euros per al temps màxim que determina la regulació, que normalment és de 2 hores. Comprovi sempre la senyalització vertical. Tot i ser un vehicle elèctric i tenir una tarifa de 0 euros, és imprescindible deixar el tiquet emès pel parquímetre a l'interior del vehicle.

Més informació sobre el vehicle elèctric i la seva targeta

A l'Oficina Virtual de l'Ajuntament trobarà tota la informació detallada sobre els requisits per obtenir la targeta vehicle elèctric i on obtenir-la.

On puc estacionar gratuïtament?

Si té un vehicle elèctric i està empadronat a Barcelona, podrà estacionar gratuïtament a la seva zona de resident i podrà utilitzar places verdes i blaves per una tarifa de 0 euros, sempre respectant els horaris i els temps màxims de regulació i obtenint un tiquet o un comprovant horari.

També podrà estacionar gratuïtament a les places blaves els dies laborables de 14.00 a 16.00, a les verdes els dissabtes i festius de 20.00 a 8.00, i a les places de càrrega i descàrrega els laborables de 20.00 a 8.00. Cal consultar sempre la senyalització vertical del carrer.

On no es pot estacionar mai?

A les places identificades com a exclusives per a Residents no s'hi pot estacionar mai. Són places que, per les seves característiques, són d'ús exclusiu per als seus residents tots els dies de l'any. Cal consultar sempre la senyalització vertical a peu de carrer. Només hi poden estacionar els residents de la zona exclusiva.