Autocars

autocar

Objectiu

Les places regulades com a Zona Bus tenen com objectiu regular tant la parada (càrrega i descàrrega de viatgers) com l’estacionament dels vehicles que, per les seves singularitats i pels serveis que presten, tenen unes necessitats molt concretes i específiques.

Segons el tipus de Zona Bus, els objectius són dos:

1.- Plaça de parada de Zona Bus
L’objectiu és donar servei i facilitar les tasques de càrrega i descàrrega de passatgers durant un temps limitat a 10 minuts en zones molt properes a punts de la ciutat amb un atractiu o un interès turístic especial.

2.- Plaça d’estacionament en plaça Blava de Zona Bus
Les places regulades com Blaves de Zona Bus tenen com finalitat estimular una rotació elevada d’autocars en les immediacions dels punts que tinguin un gran interès turístic, si bé i per criteris de mobilitat i d’oferta d’estacionament, es pot permetre un temps màxim d’estacionament de 2 hores als vehicles per evitar que tinguin que fer temps circulant per la ciutat i, per tant, contaminant-la. A més, aquests vehicles, per la seva longitud i volum, generen congestió al seu pas, en especial quan fan girs entre carrers perpendiculars. Per tant, el més aconsellable és permetre el seu estacionament mentre els grups de persones realitzen la seva visita.

A les places Blaves de Zona Bus només poden estacionar-se autocars dins de l’horari de regulació i sempre amb el comprovant horari corresponent. La duració màxima de l’estacionament és d’1 o 2 hores.

Nombre de places

Actualment a Barcelona hi ha seixanta places de parada de Zona Bus i unes vuitanta places de Zona Blava Bus situades en punts estratègics.

Horaris

Els horaris de funcionament de la Zona Blava Bus són: 

De dilluns a dissabte, de 8.00 a 20.00
De dilluns a dissabte, de 9.30 a 18.00, i diumenges i festius, de 9.30 a 15.00 (només a la zona del Parc Güell i des de l'1 de març al 31 d'octubre).

 

zona_bus

IMPORTANT: Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament.

Per a més informació consulteu el web de la Zona Bus www.zonabus.cat.