AREA Barcelona
15/03/2020

Atesa l'actual situació d'Estat d'Alarma per la COVID-19 establerta per RD 463/2020 de 14 de març i al Decret d'Alcaldia de 14 de març, i mentre aquesta estigui en vigor, en relació a l'Estacionament Regulat a la via pública de la ciutat de Barcelona:

  • No es multarà per l'ús de les places d'area Verda i area Blava.
  • Les places DUM (càrrega i descàrrega) restaran reservades per a l'abastiment de primera necessitat. 
  • S'anul·la el canvi de costat del carrer en l'estacionament a la via pública de Barcelona que havia d'entrar en vigor el pròxim dia 1 d'abril per tal que els ciutadans no hagin de sortir del domicili. 

 

Podeu seguir informació actualitzada a través del nostre web www.areaverda.cat i als perfils de les xarxes socials de l'Ajuntament.
 
Recomanem que es faci seguiment de l’actualitat del COVID-19 a través de fonts oficials i que se segueixin les recomanacions de les autoritats sanitàries.
 
Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.

 

(ACTUALITZACIÓ: 26/03/2020 a les 14:00 h)