Noticias

Nova superilla a Sant Martí

La superilla del Poblenou

Han començat les obres per fer de la superilla del Poblenou un pol social i cultural de civilitat, dinamisme i interrelació veïnal
Dins del programa Superilles, Sant Martí és un àmbit d’actuació prioritari ja que s’ha fixat l’objectiu de passar del 8,7% dels carrers pacificats actuals al 58%, amb l’increment conseqüent de l’espai destinat als vianants, la xarxa ciclista, els espais verds i la millora de la qualitat ambiental. 

+informació