Fotografia de Vista panorámica de la Pedrera amb el distintiu de l'Àrea
 

L'AREA de Barcelona

Història

L’any 1984, l’Ajuntament de Barcelona va encarregar a Barcelona Serveis Municipals (B:SM), que aleshores s’anomenava SMASSA, el desenvolupament i la implantació del concepte de l’estacionament regulat a la calçada. El principal objectiu era augmentar la rotació dels vehicles estacionats al centre de la ciutat.

Vols conèixer més sobre la història de l'Àrea?

La gestió

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), a través de la Unitat Operativa d'ÀREA, gestiona i controla el funcionament de l'estacionament a la via pública. Amb un equip humà de 390 professionals, es regulen les places d'aparcament i es controlen les infraccions que contemplen les ordenances municipals (zones de càrrega i descàrrega, carril bus, carril multiusos, doble fila, pas de vianants, etc.).

Conèixer més sobre la gestió de l'Àrea