Història

Gràfic de l'evolució des de l'any 1983 fins avui
Indicador de places de Zona Blava

La regulació amb Àrea Verda comença a partir de 2005.

Ara bé, les primeres 231 places regulades apareixen l'any 1983 en forma de places de Zona Blava entre el Passeig de Gràcia i la plaça de la Vila de Madrid amb l'objecte de promoure la rotació de vehicles en zones concretes en què l'oferta d'aparcament no era suficient per satisfer la demanda.

Una tarifa i un temps d'estacionament màxim al carrer dissuadien les estades llargues i donaven molta més utilitat a cada plaça. Una vigilància s'encarregava de contenir l'aparcament en voreres o altres espais destinats a altres usos.

Imatge senyalització en color verd zona àrea

L'Ajuntament de Barcelona va encarregar a l'empresa municipal SMAS.SA, l'actual BSM.SA, la gestió de l'ÀREA (nom amb què es denominà la regulació). L'any 1984 es va ampliar a 648 places amb 34 parquímetres.

Des d'aleshores, i fins al maig de 2005, Barcelona havia arribat a les set mil places de zona blava, sempre regulades arran de peticions dels usuaris o comerciants de l'entorn i després d'avaluar tècnicament la seva idoneïtat.

Durant aquests anys hem posat en marxa altres experiències de regulació positives, sempre amb l'objectiu de fomentar un ús racional de l'espai. Destaquen les zones de càrrega i descàrrega (2001), les places de ZonaBus per millorar les operacions dels autocars turístics (1997) o la implementació gradual i la regulació de les places per a motos, que avui ja són més de cinquanta mil.

La preocupació davant la tendència creixent a la congestió de les vies de la ciutat, que pronosticava un escenari proper al col·lapse per a l'any 2010, va fer que l'Ajuntament es plantegés de forma seriosa la introducció d'alguna mesura per canviar aquesta situació.

Els treballs tècnics realitzats entre els anys 2000 i 2004 van dur a proposar un nou sistema que assegurés la reducció del nombre de viatges amb vehicle privat realitzats pel centre de la ciutat. Aquest sistema, a diferència dels de ciutats com Londres, no es basava en un peatge urbà, sinó senzillament en l'aplicació d'un cost a tota operació d'aparcament al centre.
Així va néixer l'Àrea Verda, un sistema que competeix perfectament amb altres mesures pal·liatives de la congestió instaurades en altres ciutats d'arreu.

Després de la seva posada en marxa, s'hi han anant fent diverses ampliacions i actualment l'Àrea Verda consta de 22 zones amb més de cinquanta mil places operatives.