Sumari de les condicions generals d’ús del Servei de l'Area de Distribució Urbana de Mercaderies (AreaDUM).

L’usuari està d’acord en que mitjançant l’aplicació areaDUM es reguli l’estacionament del seu vehicle.

L’usuari és el responsable últim de les condicions d’estacionament indicades la seva petició d’estacionament: tipus de zona, condicions horàries, temps màxim, etc.

La impossibilitat de veure informació o rebre avisos sobre el Tiquet digital en curs en l’aplicació mòbil o de rebre el SMS de confirmació, no eximeix de les obligacions envers la plaça d’estacionament regulat. Això inclou qualsevol causa o incidència tècnica aliena a Barcelona de Serveis Municipals, adduïble al propi dispositiu mòbil (estat, configuració, bateria, funcionament incorrecte del dispositiu, etc.) o bé als canals o operadors de telecomunicació.

En el cas del dispositius smartphones, l’Usuari és totalment responsable de mantenir en bon estat i amb bateria suficient el seu propi telèfon mòbil per garantir que podrà finalitzar els tiquets d’estacionament que ell mateix ha iniciat en mode start/stop. Si malgrat tot això succeís, l’usuari podria utilitzar qualsevol altre dispositiu mòbil compatible, descarregar l’aplicació mòbil de l’Àrea, iniciar la sessió i posteriorment indicar la fi de l’estacionament de l’operació en curs.

En el cas de la resta de dispositius mòbils, l’Usuari és totalment responsable de mantenir en bon estat i amb bateria suficient el seu propi telèfon mòbil per garantir que rebre el SMS de confirmació de l’operació.

En el cas dels dispositius smartphone, BSM no es farà responsable del temps d’estacionament addicional que l’usuari hagi hagut de realitzar pel fet de no poder notificar la fi d’un estacionament obert en mode start/stop per causes alienes al propi Servei. Entre d’altres, totes aquelles relacionades amb el propi dispositiu (sense bateria, avaria, etc.) o amb el canal de comunicació Internet (sense xarxa mòbil, sense xarxa WiFi, etc.).

L’usuari rebrà un Tiquet en el seu mòbil en el qual s’indicarà l’hora d’inici i l’hora de finalització de l’estacionament o, en el cas de dispositius diferents a smartphone, un SMS de confirmació que correspon al tiquet digital.

Les condicions generals del Servei  estan accessibles mitjançant el següent link www.areaverda.cat/mobiAD/operar-amb-mobil-ad/condicionsdsareadum00/