Notícies

L'areaDUM es desplega a Barcelona

Des del 16 de març es desplega a tota la ciutat la nova regulació de les àrees de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), que corresponen a les zones de càrrega i descàrrega.