Notícies

Restabliment pagament de l'Area

Senyal exclusiu residents

A partir de l'1 de setembre totes les zones d’estacionament de l'àrea blava , així com les de l’àrea verda preferent i exclusiva, tornen a ser de pagament. Recordeu que les àrees exclusives de residents NOMÉS LES PODEN FER SERVIR  els residents autoritzats i que estan degudament senyalitzades a l'ínici de cada tram.