Plànol

A continuació trobarà un plànol interactiu de l'àmbit de regulació de l'Àrea Verda a Barcelona. Segons les seves necessitats i interessos, podrà introduir una adreça concreta i visualitzar tots els tipus de places regulades que hi ha als voltants i els parquímetres més propers.

També podrà filtrar la informació per visualitzar únicament aquelles places que són del seu interès: places blaves, places verdes, exclusives per a residentszones de residents i areaDUM, així com visualitzar la ubicació exacta dels parquímetres a la zona. Alhora posem a la seva disposició uns mapes amb les delimitacions i solapaments de cada zona.