Tipus de places

Infografia d'un cotxe sobre una ratlla blava

Blaves

Hi poden estacionar tots els vehicles, amb el comprovant horari corresponent.
Més informació

Infografia d'un cotxe sobre una ratlla verda

Exclusives Residents

Només poden estacionar els residents autoritzats de la zona.
Més informació

Infografia d'un autocar sobre una ratlla blava

Autocars

Hi poden estacionar autocars dins l'horari de regulació.
Més informació

Infografia d'un cotxe sobre una ratlla verda

Verdes

En aquestes zones hi poden estacionar tots els vehicles.
Més informació

Infografia d'un vehicle sobre una ratlla groga

Distribució urbana de mercaderies

Hi poden estacionar camions, furgonetes i vehicles mixtos de dues places.
Més informació

Infografia d'una moto sobre una ratlla blanca

Motos

Hi poden estacionar motos i ciclomotors de tres o menys rodes sense excedir l'espai delimitat.
Més informació