Vehicles aparcats a la zona blava
 

Blaves

Objectiu

Proporcionar una elevada rotació de vehicles als voltants de zones de serveis amb sector terciari, zones comercials, hospitals, escoles, etc. amb la finalitat que un màxim nombre de persones es puguin beneficiar de l’avantatge de poder estacionar el seu vehicle durant un període de temps limitat, normalment dues hores, per realitzar les seves gestions. D’aquesta manera, altres usuaris se’n poden beneficiar.

En aquestes zones hi poden estacionar tots els vehicles, amb el comprovant horari corresponent emès pel parquímetre o per les aplicacions de pagament per mòbil, durant el temps màxim que indiqui el senyal. Aquest temps pot ser d'1, 2, 3 o 4 hores.

Infografia de vehicle sobre logotip àrea


Nombre de places


Actualment, tenim més de deu mil places blaves en servei.

Infografia calendari i rellotge

Horaris

L'horari majoritari de funcionament de l'Àrea Blava coincideix amb l'horari de més trànsit a la ciutat, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00. Ara bé, al centre de la ciutat aquest horari també s'amplia als dissabtes i a la zona de platges també s'aplica els diumenges i festius.

Infografia cartell àrea blava amb horaris

IMPORTANT: Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament, ja que hi pot haver condicionants particulars, com per exemple els diumenges i els dies festius a la zona de platges. També cal estar atent als carrers que poden estar senyalitzats com a carrers alternatius, en els quals cal canviar de vorera periòdicament.

Tarifes

Hi ha diferents tarifes en funció de la zona d’estacionament.

Infografia tarifes àrea blava

Les tarifes s'estableixen en funció de la demanda d'estacionament existent. D'aquesta manera, a l'Eixample i a Ciutat Vella, que és on hi ha més demanda, s'aplica la tarifa A, mentre que a la resta de zones de residents de l'Àrea Verda s'aplica la tarifa B. Les tarifes C i D s'utilitzen en llocs on hi ha menys demanda d'estacionament.

En el cas que hi hagi activat un episodi de contaminació s'incrementarà al component base de cada tarifa la quantitat de 2 euros/hora en tots els casos, excepte en el cas dels vehicles classificats com Zero Emissions que, excepcionalment, serà de 0,0 euros/hora.

Així mateix, l'Ajuntament de Barcelona podrà limitar el nombre d'operacions d'estacionament els dies en què hi hagi episodi de contaminació.