Preguntes freqüents

01. Qui pot sol·licitar la targeta de resident de l'AREA?

La targeta de resident de l'AREA la pot sol•licitar qualsevol resident amb un o més vehicles al seu nom, que estigui empadronat en una zona de residents establerta.

02. Quina documentació cal presentar per sol·licitar la targeta de l'AREA?

Cal presentar el DNI o el passaport o el NIE i el permís de circulació.

03. Es poden sol·licitar duplicats de la targeta de l'AREA?

Sí, els residents podran sol·licitar totes les targetes addicionals que desitgin -per un preu de 5€-, a través de l'apartat Tràmits d'aquest web.

04. Com es poden sol·licitar duplicats de la targeta d'AREA?

Accedint a l'apartat tràmits

De forma presencial a l'Oficina dd'Atenció al Client de l'AREA:
Carrer Calàbria,66, planta baixa  08015 - Barcelona. 
Està oberta els dies laborables de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00 h.

05. On es pot demanar la Targeta d'AREA?

Accedint a l'apartat tràmits

De forma presencial a l'Oficina d'Atenció al Client de l'AREA: Carrer Calàbria,66, planta baixa 08015 - Barcelona.

Està oberta els dies laborables de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00 h.

06. Què es pot fer amb la targeta de resident d'AREA?

Permet obtenir el tiquet que l'identifica com a resident de la zona amb la matrícula i la zona de resident impresa.

07. Es pot obtenir un tiquet amb tarifa 0 per a més d'un vehicle alhora?

Sí, el resident pot obtenir tiquets amb tarifa 0€ per tots els seus vehicles.

08. Puc treure un duplicat del meu tiquet obtingut des del parquímetre?

No, no es pot treure un duplicat del tiquet obtingut des del parquímetre.

09. Es pot col·locar un tiquet a un vehicle però que no coincideixi la matrícula que surt impresa?

No es pot. La matrícula que surt impresa en el tiquet sempre ha de coincidir amb la del vehicle.

10. Com puc fer el pagament per avançat?

Per poder accedir al pagament per avançat, hi ha dues opcions: per mitjà de l'aplicació ONaparcar residents o  per mitjà del parquímetre.

A través de l'aplicació gratuïta ONaparcar residents podrà optar al pagament per avançat des d'1 dia fins a un any.

A través del parquímetre podrà optar al pagament per avançat per a un màxim de 20 dies laborables.

11. Quan puc fer el pagament per avançat?

Quan ho necessitis, ja sigui des de l'aplicació gratuïta ONaparcar residents o des del parquímetre.

12. Quines són les tarifes per a l'any 2019?

Si vostè és un resident amb dret a tarifa 0€, no ha de pagar però sempre ha de treure tiquet.
Per a la resta de residents, la tarifa és de 0,20€/dia, exceptuant el mes d'agost que no es paga.

13. He perdut o m'han robat la targeta d'AREA. Què haig de fer?

Pot obtenir-ne duplicats, per un preu de 5€, accedint al web a l'apartat de tràmits

14. La targeta de resident d'AREA no em funciona. Què haig de fer?

Ha d'anar a l'Oficina e'Atenció al Client d'AREA (Carrer Calàbria, 66 planta baixa, 08015 - Barcelona) on comprovaran el seu funcionament. Si aquest no és correcte, li entregaran un duplicat gratuït.
També, si vostè ho desitja, pot sol·licitar un duplicat de pagament (5€) a través de l'apartat Tràmits d'aquest web.

15. Existeix encara la targeta de subvenció?

No. La targeta d'Àrea Verda ja porta incorporada la tarifa que li correspon.

16. El tiquet em dóna dret a aparcar a la mateixa plaça sense moure el vehicle el temps que vulgui?

No, l'ordenança vigent no permet estacionar un vehicle més de set dies seguits en el mateix lloc.

17. Cada any rebia al meu domicili un nou distintiu adhesiu. Serà igual amb la targeta de resident de l'AREA?

No, la targeta no caduca sempre i quan vostè mantingui els drets de resident de l'AREA. Per tant, no cal renovar-la cada any.

18. Tinc un nou vehicle i el vull estacionar a la meva zona de resident, què haig de fer?

Ens ha de comunicar les dades del nou vehicle a través de l'Oficina virtual de l'Ajuntament, al telèfon 010 o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció al Client de l'AREA.

19. Sóc resident d'una zona exclusiva de residents. Com que no tinc el distintiu adhesiu, que passarà si estaciono el vehicle un dissabte, diumenge o festiu sense el tiquet? Em poden denunciar?

No el denunciaran, sempre que vostè sigui un resident autoritzat i disposi de la targeta d'Àrea Verda. Els vigilants de la zona disposen de la informació i mitjans necessaris per identificar-lo com a resident autoritzat.

20. Sóc un resident autoritzat, com puc saber quina tarifa em correspon?

Per saber la tarifa que li correspon pot accedir a l’apartat Consulta tarifa d'aquest web.
També pot fer-ho a través del parquímetre inserint la seva targeta d’AREA. Si li correspon la tarifa gratuïta, li apareixerà “tarifa 0”. En cas contrari, ha de pagar la quantitat de 0,20€/dia.

21. Sóc resident i no estic d’acord amb la tarifa que se m’aplica de 0,20€/dia, què haig de fer?

Pot fer arribar la seva reclamació a través de l'apartat Reclamacions i suggeriments d'aquest web, a través de l’Oficina virtual de l’Ajuntament o bé trucant al telèfon 010.

22. He canviat la meva adreça d'empadronament dins de l'AREA i necessito poder estacionar a una nova zona. Què haig de fer?

Ens ha de comunicar les noves dades a través de l'Oficina virtual de l'Ajuntament, al telèfon 010 o bé presencialment a l’Oficina d'Atenció al Client de l'AREA.

23. Soc titular d'un comerç ubicat a una zona diferent a la meva zona de resident. Puc canviar la meva assignació de zona d'AREA d'una a l'altre?

Si és titular d'un comerç ubicat a una zona d'AREA diferent a la de la seva zona de residencia, pot optar a canviar l'assignació de zona d'AREA a la que correspongui a l'adreça del domicili del seu comerç. Amb el canvi, renunciarà als drets de resident de la seva zona de residencia, que passaran a la zona del seu comerç només de dilluns a divendres. Només s'accepta un canvi per resident i comerç.

24. Quina documentació cal presentar per sol·licitar el canvi de zona d'AREA assignada a la del meu comerç?

Declaració censal a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, certificació d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'AEAT o l'últim rebut de preu públic de residus comercials i industrials. També s'ha de presentar una fotografía de la façana del comerç que acrediti que està a peu de carrer. Per a més informació consulti l'Ordenança Fiscal 3.12, Art. 7è, apartat 4.7