Accessibilitat

Amb la finalitat d'adaptar el web de l'Àrea Verda de Barcelona a les necessitats de les persones que presenten algun tipus de discapacitat, s'ha tractat de seguir les pautes d'acessibilitat per a pàgines web adoptades pel Consorci World Wide Web - W3C impulsat per la Web Accessibility Iniciative - WAI.

accesibility

La programació s'ha adaptat a la normativa XHTML 1.0 Strict i els estils a la normativa CSS 2.1. S'han adoptat totes les recomanacions que s'estableixen amb prioritat 1 i 2, així com bona part de les que s'estableixen a prioritat 3.

Així, entre d'altres característiques, trobem:

 • Compatibilitat amb diversos navegadors com Explorer 6 o superior, Firefox 1.5 o superior, i Mozilla 1.1
 • Navegació sense dependència del JavaScript
 • Accés a tots els continguts indistintament amb ratolí o teclat
 • Textos descriptius per a les imatges, i alternatives als continguts multimèdia
 • Indicació explícita de tots els enllaços, oferint alternatives en casos com els mapes d'imatges, i advertiment
 • d'obertura de finestra nova quan s'escau.
 • Control per l'usuari del tamany de la lletra
 • Diverses mesures de caràcter tècnic previstes per facilitar l'accés amb navegadors-lectors

Com navegar sense fer servir el ratolí? Dreceres de teclat

S'ha definit una sèrie de combinacions de tecles per facilitar la navegació pels continguts més comuns sense haver de fer servir el ratolí. Rapidesa, comoditat i accessibilitat per a persones amb dificultats de visió i dificultats motrius són alguns dels beneficis d'aquestes instruccions del teclat.

Les opcions definides van combinades amb altres tecles, depenent del navegador:

 • 0: Accés a la pàgina sobre accessibilitat
 • 1: Accés a la pàgina principal del web
 • 2: Accés directe al contingut de la pàgina
 • 3: Accés al mapa web
 • 4: Accés al cercador
 • 5: Accés directe al menú principal
 • 9: Accés a la pàgina de contacte

Enllaços

Per tal que l'usuari pugui escanejar els enllaços de la pàgina, s'ha procurat que els enllaços tinguin sentit fora de context.

Els enllaços a finestres noves s'han restringit a enllaços externs i a enllaços a documents. Aquests enllaços s'indiquen amb Obre l'enllaç en una finestra nova. Els enllaços marcats així només s'obriran en finestra nova si disposeu de Javascript habilitat. En cas contrari, l'enllaç s'obrirà en la mateixa finestra.

L'accessibilitat: un procés sempre actiu

L'accessibilitat al web es construeix aplicant criteris que en molts casos són d'avaluació subjectiva. D'altra banda, les dificultats d'accés són molt variables en funció del tipus de discapacitat que pot concorre en un usuari, i això fa que l'aplicació dels criteris no sempre sigui òptima per a tothom. Ja sigui per anar millorant contínuament l'accessibilitat del web, com per atendre demandes concretes d'accés a continguts, us demanem que no dubteu en fer-nos arribar qualsevol consulta o petició que tingueu a través del formulari de contacte.

Programari d'accessibilitat

 • JAWS, un lector de pantalla per a Windows. Hi ha disponible una versió de demostració limitada en el temps.
 • Lynx, un navegador només text gratuït per a usuaris cecs amb dispositius Braille.
 • Links, un navegador només text gratuït per a usuaris amb una connexió lenta.
 • Opera, un navegador visual amb moltes característiques relacionades amb l'accessibilitat, que inclouen zoom