Delimitació de zones

Actualment AREA es divideix en 33 zones de residents.
En algunes zones d'AREA també podem trobar el que s’anomena “solapament” entre dues i/o tres zones de residents, on es permet estacionar en alguns carrers corresponents a la zona contigua.