Vehicles zero emissions

zero emissions

Què és un vehicle Zero Emissions?

Tenen la consideració general de vehicles Zero Emissions aquells vehicles (moto, cotxe o furgoneta) classificats en el Registre de Vehicles de la DGT com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics d'autonomia extensa (REEV), vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de pila de combustible.

Què és la targeta d'usuari de Vehicle Elèctric de Barcelona?


targetaVE

 

 

La targeta d'usuari de Vehicle Elèctric de Barcelona és la identificació dels usuaris i usuàries de vehicles Zero Emissions a la ciutat de Barcelona.

 

Aquesta targeta ofereix la possibilitat de fer recàrregues elèctriques a la xarxa pública dels punts de recàrrega a la via pública amb tarifa 0 euros. A més, els usuaris de la targeta de Vehicle Elèctric poden estacionar a places Blaves i Verdes de l'AREA de la ciutat amb una tarifa excepcionalment bonificada al 100%, segons la regulació horària i característiques pròpies de cada zona.

Sóc un resident i tinc un vehicle Zero Emissions. Quins beneficis tinc a l'AREA?

Si és resident i té un vehicle Zero emissions, es podrà beneficiar de la tarifa excepcionalment bonificada al 100% per a aquest vehicle a la seva zona de residència, sempre que es compleixin els requisits establerts per a l'obtenció de la targeta de resident d'AREA d'acord amb allò que determina l'Ordenança fiscal 3.12 i disposi de la targeta d'usuari de vehicle elèctric que l'identifiqui. En el cas de vehicles dels quals no es pugui disposar de les dades necessàries per a la determinació de la classificació del vehicle, la bonificació no aplicarà.

A més, podrà fer recàrregues elèctriques a la xarxa pública de punts de recàrrega a la via pública amb tarifa 0 €.

Tinc un vehicle Zero Emissions però no soc resident. Quins beneficis tinc a l'AREA?

Per tenir accés als avantatges que dóna el fet de tenir un vehicle Zero Emissions, cal que prèviament obtingui la targeta d'usuari de vehicle elèctric (Oficina Virtual de l'Ajuntament) i que compleixi tots els requisits necessaris.

Amb aquesta targeta es podrà beneficiar de la tarifa excepcionalment bonificada al 100% en estacionar en places de l'AREA Blaves i Verdes de la ciutat, segons la regulació horària de cada zona. En cas de vehicles dels que no es pugui disposar de les dades necessàries per a la determinació de la classificació del vehicle, la bonificació no aplicarà.

A més, podrà fer recàrregues elèctriques a la xarxa pública de punts de recàrrega a la via pública amb tarifa 0 €.

Com he d’operar?

Un cop hagi estacionat el seu vehicle Zero Emissions a la plaça Blava o Verda (no Exclusiva Residents) desitjada, per obtenir un comprovant amb una tarifa excepcionalment bonificada al 100% per al temps que necessiti i que, com a màxim, serà la que determina la regulació (normalment és de 2 hores), haurà d'anar al parquímetre més proper i introduir-hi la seva Targeta d'Usuari de Vehicle Elèctric. En cas d'aparcar com a resident en places Verdes o Exclusives Residents de  la seva zona, també podrà utilitzar l'app ONaparcar residents 

En qualsevol cas, comprovi sempre la senyalització vertical.

Recordi que, tot i ser un vehicle Zero Emissions i tenir una tarifa excepcionalment bonificada al 100%, és imprescindible obtenir el corresponent comprovant. Aquest pot ser digital, que no cal deixar-lo al vehicle, o ser en paper, que cal deixar-lo visible a l'interior del vehicle.

Més informació sobre el vehicle Zero Emissions i la seva targeta

l'Oficina Virtual de l'Ajuntament trobarà tota la informació detallada sobre els requisits per obtenir la targeta d'usuari de vehicle elèctric i on obtenir-la.

On puc estacionar gratuïtament?

Podrà estacionar gratuïtament a les places Blaves, els dies laborables de 14.00 a 16.00 hores; a les places Verdes, els dissabtes i festius de 20.00 a 8.00 hores; i a les places d'AREA DUM (càrrega i descàrrega), els laborables de 20.00 a 8.00 hores. Tot i això, cal consultar sempre la senyalització vertical del carrer.

On no es pot estacionar mai?

A les places identificades com a AREA Exclusiva per a Residents no s'hi pot estacionar mai si no és resident d'aquella zona exclusiva. Aquest tipus de places són places que, per les seves característiques, són d'ús exclusiu per als seus residents tots els dies de l'any. En cas de dubte, cal consultar sempre la senyalització vertical a peu de carrer.