El AREA de Barcelona

Què és l'Àrea de Barcelona

L'Àrea Verda es va implementar a Barcelona el maig de 2005. És un sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada en què tot l'espai d'aparcament dins la zona de regulació es distribueix —d'acord amb unes prioritats— i regula a través d'unes normes i unes tarifes.

Vols saber més sobre l'Àrea?

Historia

En 1984, el Ayuntamiento de Barcelona encargó a Barcelona Servicios Municipales (B:SM), que entonces se llamaba SMASSA, el desarrollo y la implantación del concepto del estacionamiento regulado en la calzada. El principal objetivo era aumentar la rotación de los vehículos estacionados en el centro de la ciudad.

¿Quieres conocer más sobre la historia del Área?

La gestión

Barcelona de Servicios Municipales (B:SM), a través de la Unidad Operativa de ÁREA, gestiona y controla el funcionamiento del estacionamiento en la vía pública. Con un equipo humano de 390 profesionales, se regulan las plazas de aparcamiento y se controlan las infracciones que contemplan las ordenanzas municipales (zonas de carga y descarga, carril bus, carril multiusos, doble fila, paso de peatones, etc.).

Conocer más sobre la gestión del Área