Targeta àrea verda
 

Tràmits

Infografia targeta d`Àrea Verda

Sol·licitud de la tarjeta de resident d'AREA

Les persones que tenen dret a aparcar a l'AREA amb tarifa preferent, poden sol·licitar la targeta a l'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona.

Totes aquestes gestions també es poden fer a:

 • Telèfon 010
 • Oficina d'Atenció al Client de l'AREA
  C. Calàbria, 66, 08015 - Barcelona
  Horari: de dilluns a divendres, de 8:00 a 20:00 
Infografia dos targetes àrea

Sol·licitud de duplicat de tarjeta de resident d’AREA (duplicat d’una que ja es té)

Tots els residents poden sol·licitar duplicats de la seva targeta. Aquesta sol·licitud està subjecta a la taxa regulada en l'Ordenança fiscal 3.12, amb un import de 5 €/targeta. Si desitja demanar-ne un duplicat, premi aquí. Si la targeta no funciona bé, cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció al Client de l'AREA, on comprovaran l'estat de la targeta.

Infografia targeta amb creu vermella

Sol·licitud de baixa de la targeta  de resident d'AREA

Si és resident amb targeta vigent de l'AREA i, per qualsevol motiu, vol donar-la definitivament de baixa, pot sol·licitar-ho en línia a l'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona. No caldrà que faci res més. Nosaltres ho tramitarem tot.

Infografia persona sortint de linia gris cap a linia verda

Sol·licitud de canvi de zona de residència dins l’AREA

Si és resident amb targeta vigent d'AREA i ha canviat de domicili dins l'àmbit de l'AREA, podrà sol·licitar en línia que es faci efectiu aquest canvi a la teva targeta a través de l'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona, i no caldrà que vagi personalment a l'Oficina d'Atenció al Client de l'AREA. Nosaltres farem el canvi informàticament i, en un màxim 48 hores, l'hi notificarem al seu domicili i ja podrà estacionar els seus vehicles al nou domicili.

Infografia cotxe més targeta àrea

Sol·licitud d’alta d’un nou vehicle a la tarjeta de resident d'AREA

Si és resident amb targeta vigent d'AREA i vol donar d'alta un nou vehicle a la targeta, pot sol·licitar-ho en línia a través de l'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona, i no caldrà que vagi personalment a l'Oficina d'Atenció al Client de l'AREA. Nosaltres farem el canvi informàticament i, en un màxim de 48 hores, li notificarem al seu domicili i ja podrà estacionar el seu vehicle a la seva zona de resident. Si, per algun motiu, calgués documentació addicional, ens posarem en contacte amb vostè.

Infografia cotxe més targeta àrea amb fletxa vermella

Sol·licitud de baixa d’un vehicle de la targeta de resident d l'AREA

Si és resident amb targeta vigent de l'AREA i, per qualsevol motiu, vol donar de baixa un vehicle de la targeta, pot sol·licitar-ho en línia a l'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona. No caldrà que faci res més. Nosaltres ho tramitarem tot i li notificarem el canvi un cop l'hàgim realitzat.

Infografia full de consulta

Consultar la teva tarifa de resident de l'AREA

Per consultar la tarifa de resident, per a l'any 2018, cal que introdueixi el codi de la seva tarjeta de resident de l'AREA i la matrícula del seu vehicle.

Infografia 3 fulls de calendari

Pagament de residents de l'AREA per avançat

Els residents que estacionin, dins de la seva zona de residència, a places d'AREA Exclusives per a residents o en places d'Àrea Verda no exclusives podran optar pel pagament per avançat d'aquesta taxa d'un dia o de varis, i com a màxim, fins al darrer dia laborable de l'any.

Per poder accedir al pagament per avançat, hi ha dues opcions:

 1. Per mitjà de l'aplicació ONaparcar residents:

Si és usuari de l'aplicació gratuïta i exclusiva per a residents ONaparcar residents podrá optar al pagament per avançat de la taxa des del primer de l'any fins al darrer dia laborable de l'any. Per a més informació:

 • Per saber més sobre l'aplicació ONaparcar residents, cliqui aquí
 • Per descarregar-se l'aplicació, cliqui aqui
 • Per saber com funciona, cliqui aquí
 • Per accedir a les Preguntes Freqüents, cliqui aquí

     2.  Per mitjà del parquímetre:

A través del parquímetre podrá optar al pagament per avançat de la taxa a partir del proper dia 1 de gener de 2018 i fins a un máxim de 20 dies laborables.

Infografia guardia més full sota creu vermella

Anul·lació de denúncia

Per anul·lar una denúncia cal obtenir el comprovant especial que expedeix el parquímetre. L'import d'aquest comprovant especial és de 7 euros per a tots els vehicles.

Els conductors no residents que hagin estacionat el vehicle en una d'aquestes zones regulades i que hagin estat denunciats per superar el límit horari, podran anul·lar la denúncia sempre i quan el temps excedit no superi la meitat del temps pel qual han pagat.

Els conductors residents que, havent estacionat el vehicle en places exclusives i no exclusives per a residents, dins la seva zona de residència, hagin estat denunciats per manca de comprovant de pagament de resident, podran enervar els efectes de la denúncia si des del final del temps autoritzat a l'últim comprovant vàlid pagat no ha transcorregut un dia dels que està regulat l'obligació de pagament.

Els usuaris de l'aplicació ONaparcar residents que hagin estat denunciats per manca de comprovant de pagament de resident digital, podrán enervar els efectes de la denuncia, per mitjà de la pròpia aplicació, si des del final del temps autoritzat a l'últim comprovant vàlid pagat no ha transcorregut un dia dels que està regulat l'obligació de pagament.

Infografia guardia més full més moneda

Pagament d'una multa

Es pot deixar sense efecte qualsevol denúncia d’estacionament notificada al domicili des de l’Oficina virtual de l’Ajuntament de Barcelona.

Infografia full més boligraf

Tramitació d'un recurs

Es pot fer qualsevol al·legació o recurs de multes d'estacionament imposades per l'Ajuntament de Barcelona a través de l'Oficina Virtual de l'Ajuntament de Barcelona o bé dirigint-se a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).