Targeta àrea verda
 

Tràmits

Infografia targeta d`Àrea Verda

Sol·licitud de targeta d'AREA

Les persones que tenen dret a aparcar a l'AREA amb tarifa preferent, poden sol·licitar la targeta a l'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona.

Totes aquestes gestions també es poden fer:

  • Trucant al telèfon 010
  • A l'Oficina d'Area Verda (OAV) Calàbria, 66  08015 Barcelona.
  • Horari de dilluns a divendres de 8.00h a 20.00h.
Infografia dos targetes àrea

Sol·licitud de duplicat de targeta d’AREA (duplicat d’una que ja es té)

Tots els residents poden sol·licitar duplicats de la seva targeta. Aquesta sol·licitud està subjecta a la taxa regulada en l'Ordenança fiscal 3.1, amb un import de 5 €/targeta. Si desitja demanar-ne un duplicat, premi aquí. Si la targeta no funciona bé, cal presentar-se a l'oficina de l'AREA, on comprovaran l'estat de la targeta.

Infografia targeta amb creu vermella

Sol·licitud de baixa de la targeta d'AREA

Si és resident amb targeta vigent de l'AREA i, per qualsevol motiu, vol donar-la definitivament de baixa, pot sol·licitar-ho en línia a l'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona. No caldrà que faci res més. Nosaltres ho tramitarem tot.

Infografia persona sortint de linia gris cap a linia verda

Sol·licitud de canvi de zona de residència dins l’AREA

Si és resident amb targeta vigent d'AREA i ha canviat de domicili dins l'àmbit de l'AREA, podrà sol·licitar en línia que es faci efectiu aquest canvi a la teva targeta a través de l'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona, i no caldrà que vagi personalment a l'oficina de l'AREA. Nosaltres farem el canvi informàticament i, en un màxim 48 hores, l'hi notificarem al seu domicili i ja podrà estacionar els seus vehicles al nou domicili.

Infografia cotxe més targeta àrea

Sol·licitud d’alta d’un nou vehicle a la targeta d’AREA

Si és resident amb targeta vigent d'AREA i vol donar d'alta un nou vehicle a la targeta, pot sol·licitar-ho en línia a través de l'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona, i no caldrà que vagi personalment a l'oficina de l'AREA. Nosaltres farem el canvi informàticament i, en un màxim de 48 hores, li notificarem al seu domicili i ja podrà estacionar el seu vehicle a la seva zona de resident. Si, per algun motiu, calgués documentació addicional, ens posarem en contacte amb vostè.

Infografia cotxe més targeta àrea amb fletxa vermella

Sol·licitud de baixa d’un vehicle de la targeta d’AREA

Si és resident amb targeta vigent de l'AREA i, per qualsevol motiu, vol donar de baixa un vehicle de la targeta, pot sol·licitar-ho en línia a l'Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona. No caldrà que faci res més. Nosaltres ho tramitarem tot i li notificarem el canvi un cop l'hàgim realitzat.

Infografia full de consulta

Consultar la teva tarifa d'AREA

Per consultar la tarifa de resident, per a l'any 2017, cal que introdueixi el codi de targeta d'AREA i la matrícula del seu vehicle.

Infografia 3 fulls de calendari

Pagament Trimestral AREA

Tots els residents autoritzats i que, per tant, disposin de la targeta d'AREA poden sol·licitar el pagament trimestral, accedeix per veure com fer-ho.

Infografia fulls de calendari més numero 12

Pagament anual d'AREA

Si és resident de la zona 9, podrà realitzar el pagament anual de l'AREA, accedeixi i segueixi les instruccions. Recordi que la tarifa aplicable, segons cada cas, pot ser de 48 €/any o de 0 €/any si no té multes.

Infografia guardia més full sota creu vermella

Anul·lació de denúncia

Per anul·lar una denúncia cal obtenir el comprovant especial que expedeix el parquímetre. L'import d'aquest comprovant especial és de 7 euros per a tots els vehicles.
Els conductors no residents que hagin estacionat el vehicle en una d'aquestes zones regulades i que hagin estat denunciats per superar el límit horari, podran anul·lar la denúncia sempre i quan el temps excedit no superi la meitat del temps pel qual han pagat.
Els conductors residents que, havent estacionat el vehicle en places exclusives i no exclusives per a residents, dins la seva zona de residència, hagin estat denunciats per manca de comprovant horari, podran enervar els efectes de la denúncia si des del final del temps autoritzat a l'últim comprovant vàlid pagat no ha transcorregut un dia dels que està regulat l'obligació de pagament.

Infografia guardia més full més moneda

Pagament d'una multa

Es pot deixar sense efecte qualsevol denúncia d’estacionament notificada al domicili des de l’Oficina virtual de l’Ajuntament de Barcelona.

Infografia full més boligraf

Tramitació d'un recurs

Es pot fer qualsevol al·legació o recurs de multes d'estacionament imposades per l'Ajuntament de Barcelona a través del lloc web de l'Ajuntament o bé dirigint-se a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).